Preskočiť menu

Montáž obkladu

Obkladové pásiky Rustika sa vyrábajú zo zmesi štrkov malých frakcií, šedého a bieleho cementu, farebného pigmentu a stavebnej chémie. Vhodnou kombináciou týchto zložiek je dosiahnutá požadovaná kvalita výrobku potvrdená technickým osvedčením.

Na lepenie betónového obkladu Rustika sa používa cementová malta, resp. dostupné stavebné lepiace hmoty. Lepiace hmoty musia byť vodo a mrazuvzdorné.

navlhčenie vodou

navlhčenie vodou

Steny je vhodné pred lepením navlhčiť vodou. Povrch musí byť dostatočne pevný, rovný, zbavený prachu a mastných škvŕn. Na savé podklady je vhodné naniesť penetračný náter.
očistenie drôtennou kefou

očistenie drôtennou kefou

Zadnú stenu obkladu je potrebné očisťiť drôtennou kefou, zbavíte ho tak vrstvy cementového mlieka.
naznačenie osových vzdialeností

naznačenie osových vzdialeností

Na stenu je najvhodnejšie naznačiť osové vzdialenosti jednotlivých radov, tak že ich vzdialenosti budú zodpovedať šírke obkladu a škáry. Odporúča sa šírka škáry 10 až 15 mm.
škárovanie škár

škárovanie obkladu

Na škárovanie sa používajú škárovacie hmoty na báze cementu. Škárovacia hmota sa nanáša len do škár! Škárovanie robíme pomocou kelne a tenkej špachtle alebo pomocou dávkovacej pištole. Škáry zarovnáme prispôsobeným náčiním ( drievko, kúsok hadice ), alebo prstom. Prípadné znečistenie obkladu škárovacou hmotou odstránime v čo najkratšej dobe.
ošetrenie hydrofobizačným prostriedkom

ošetrenie hydrofobizačným prostriedkom

Po ukončení lepenia a škárovania je potrebné obklad aj so škárami ošetriť hydrofobizačným prostriedkom ( Hydrofob Stachema ), ktorý zlepšuje odolnosť voči poveternostným vplyvom, zvýrazní farbu a zníži špinivosť obkladu.

Galéria

Naše obklady naživo - pozrite si ukážky našich prác\

Cena

Cena obkladu - od 13 EUR/m2 bez DPH

Doprava

Doprava

Plotové dosky

Ponúkame plotové plastové dosky