Kontakt

Kontaktné informácie

IČO: 00619094
DIČ: 2020484543
Naša firma nie je platcom DPH.

Bankové spojenie: VÚB banka
Číslo účtu: SK0702000000003874401757

Máte otázky? Napíšte nám!

Email

Ako vám môžeme pomôcť?